Kadra

anna

Pani Anna
Dyrektor / Wychowawca starszej grupy

Pani Anna ukończyła studia magisterskie na kierunku „Pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną” a także podyplomowe „Zarządzane i marketing w oświacie”. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.
Uważa, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawia sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka i dostosowanie do nich metod nauczania. Stara się wykorzystywać różne formy dziecięcej aktywności twórczej w rozwoju intelektualnym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

edyta

Pani Edyta
Wychowawca młodszej grupy

Pani Edyta ukończyła studia licencjackie na kierunku „Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią” a także magisterskie „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”.
W kontakcie z dziećmi najważniejsze jest dla niej tworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której mogą czuć się swobodnie i naturalnie. Zależy jej na budowaniu przyjaznej atmosfery w grupie opartej na szacunku i wzajemnym wsparciu.

adam

Pan Adam
Asystent anglojęzyczny młodszej grupy

Pan Adam ukończył studia licencjackie na kierunku „Nauczanie języków obcych” (angielski i niemiecki) a także „Pedagogika specjalna ze specjalnością surdopedagogika”
W swojej pracy ceni sobie dobre relacje z dziećmi i odkrywanie indywidualności każdego z nich. Stara się uczynić wszystko, aby były szczęśliwe, bezpieczne i mogły się wszechstronnie rozwijać.

ewa

Pani Ewa
Psycholog / Terapeuta

Pani Ewa jest psychologiem z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia magisterskie na kierunku „Oligofrenopedagogika” i „Społeczna psychologia kliniczna” a także podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji” i „Analiza Stosowana Zachowania ABA-Applied Behawior Analysis„
Nasi Podopieczni objęci są opieką psycholigiczną w formie zajęć indywidualnych i grupowych.

patrycja

Pani Patrycja
Nauczyciel wspomagający młodszej grupy

Pani Patrycja ukończyła studia magisterskie na kierunku „Psychologia Wychowawcza Stosowana” a także „Psychologia Kliniczna Dziecka i Rodziny” .
Praca z dziećmi daje jej dużo satysfakcji, a obserwowanie ich postępów, motywuje do ciągłego rozwoju.

lorena

Pani Lorena
Asystent anglojęzyczny młodszej grupy

Pani Lorena jest wykwalifikowaną pielęgniarką, ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych.
„Nie przestajemy się bawić, bo dorastamy – dorastamy, bo przestajemy się bawić” – to jedno z jej ulubionych cytatów. Uważa, że to bardzo ważne, aby dzieci dobrze się bawiły, ponieważ szczęśliwe dzieciństwo przyniesie wielką dorosłość.