Zajęcia

Angielski

Hiszpański

Muzyka
z rytmiką

Taniec nowoczesny

dogoterapia

Sensoplastyka

Piłka nożna

Angielski

CODZIENNIE

w każdej grupie jeden z nauczycieli mówi do dzieci tylko po angielsku (drugi po polsku)

atrakcyjne pomoce dydaktyczne podnoszące atrakcyjność zajęć

aktywizacja wielu zmysłów (słuch, wzrok, dotyk) sprawia, że dzieci jeszcze chętniej chłoną nową wiedzę

Hiszpański

1 RAZ W TYGODNIU

lektor jest native speakerem

zajęcia prowadzone z dużą ilością muzyki i instrumentów muzycznych

dzieci poznają elementy kultur hiszpańskojęzycznych

Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia muzyczno-rytmiczne prowadzone w języku angielskim mają olbrzymi wpływ na rozwój małego człowieka. Kształtują koordynację wzrokowo-ruchową, wspomagają prawidłowy rozwój mowy, czytania, pisania czy gry na instrumencie. 

Bardzo dobrze pomagają opanować języki obce. Ponadto rozwijają wrażliwość muzyczną, wyzwalają ekspresję twórczą, pobudzają do aktywności.

Taniec nowoczesny

Zajęcia prowadzone przez profesjonalnego instruktora tańca. Poprzez zabawy rytmiczno-taneczne można nauczyć się najważniejszych elementów tańca współczesnego, tańców towarzyskich i ludowych, opracowywać i ćwiczyć układy z możliwością wzięcia udziału w Turniejach Tańca poza placówką.

Dogoterapia

Poprzez kontakt z psami dzieci uczą się właściwych postaw w stosunku do zwierząt oraz zasad bezpiecznego postępowania z nimi. Jednak to nie wszystko. Zwierzęta pomagają w rozwoju dzieci na różnych płaszczyznach. 

Zajęcia mają wpływ między innymi na rozwój mowy i wzbogacenie słownika, rozwój funkcji poznawczych. Ponadto silnie stymulują zmysły, ćwiczą koncentrację oraz orientację przestrzenną.

Sensoplastyka

Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku od 0 do 100lat.
Naszym celem jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym.
Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Dlatego Sensoplastyka® jest odpowiednia zarówno dla niemowląt jak i dzieci o wiele starszych

Piłka nożna

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker

O nas
Kadra
Adaptacja