Adaptacja

Dziecko uczestniczące w zajęciach adaptacyjnych:

czuje się bezpieczne i radosne w nowym środowisku wychowawczym

poznaje przestrzeń przedszkolną (pokoje, łazienki, szatnie, jadalnie)

integruje się z dziećmi i osobami dorosłymi uczestnicząc w zabawach

wie i korzysta z pomocy nowych opiekunów
zna nowy rytm dnia i zajęć

uczy się wspólnej zabawy ruchowej, plastycznej, muzycznej

Rodzic uczestniczący w zajęciach adaptacyjnych:

czuje wsparcie ze strony nauczyciela

poznaje przestrzeń przedszkolną

integruje się z dziećmi i dorosłymi uczestnicząc w zabawach

Dziecko i rodzice po ukończeniu zajęć adaptacyjnych jest przygotowane do uczestnictwa w życiu społeczności przedszkolnej.

Program:

Zabawianki – skakanki – zajęcia muzyczno-ruchowe.

Teatrałki – krótkie teatrzyki z morałem.

Pogadanki i czytanki z Leosiem

Warsztaty plastyczne.

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w naszej placówce w godzinach popołudniowych.